Úvodní informace

Vítáme Vás na stránkách Aikido Shinsetsu Dojo Kutná Hora.

Aikido Shinsetsu Dojo Kutná Hora je klubem, který sdružuje osoby za účelem praxe japonského bojového umění Aikido. Jsme mnohaletým členem České Asociace Aikido - https://aikikai.cz/

  

O klubu samotném:

Aikido se v Kutné Hoře začalo cvičit v březnu roku 2000 pod vedením pana Antonína Korba - 1.dan Aikikai Hombu Dojo (mj. mistr čaje, hudebník, umělec…), pod jehož působením klub AC Kutná Hora fungoval asi 5 let. Poté klub přenechal tehdy „služebně“ nejstarším aktivním členům (Pavel Mlázovský a Jan Unger - současný učitel kutnohorského klubu).
Po změně situace na Olympii jsme se s kutnohorským klubem kickboxu Valdman´s Gym několikrát stěhovali a hledali vhodné prostory ke cvičení (Přítoky, Anenské náměstí), než se kruh uzavřel a v roce 2014 bylo konečně možné se vrátit ke cvičení v pěkném prostředí na dojo v Olympii. Během let změn a stěhování (lepší vyhořet…) klub změnil název z původního AC Kutná Hora na Aikido Shinsetsu Dojo Kutná Hora. Ano, je to trochu složitější název, ale snad lépe vystihuje atmosféru, kterou se snažíme při cvičení udržovat (Shinsetsu – vlídné, přátelské).

V minulosti v našem klubu proběhlo několik víkendových seminářů pod vedením českých učitelů (Miroslav Kodym – 6. dan Aikikai Hombu Dojo, Radek Růžička – 4. dan Aikikai Hombu Dojo, Michal „Lachim“ Šíp – 4. dan Aikikai Hombu Dojo, Petr Ibl 5. dan Aikikai Hombu Dojo, René Skupý – 4. dan Aikikai Hombu Dojo, Jan Hrbáč – 4. dan Aikikai Hombu Dojo...). Cvičení zde vedl i švýcarský mistr Marco Jaccound a proběhla zde i velmi zajímavá stáž aikido/shiatsu pod vedením mistrů Miroslava Kodyma (aikido) a Michala Pobera (shiatsu).

Kutnohorští aikidoka se pravidelně účastní také množství skvělých stáží zahraničních učitelů, nebo regionálních seminářů v ČR a to hlavně v rámci naší organizace ČAA (Česká asociace aikido), jíž jsme dlouholetými členy, ale občas i na zajímavých seminářích pořádaných dalšími organizacemi aikido (především ČFAI – Česká federace aikido).